Gestionarea fluxurilor de materiale și date MMS

Sistemul de control al transportului și al stivuitoarelor MMS

Învățarea din experiență

Sistemul MMS de control al transportului și al stivuitoarelor

Sistemul de control al transportului/stivuitorului (TSC) controlează deplasarea stivuitoarelor în depozit, luând în considerare mai multe criterii. Criteriile de optimizare sunt, spre exemplu, distanțe scurte de deplasare, prioritatea comenzilor, tipurile de activități, funcțiile stivuitorului și modelele de tură. SCT MMS STILL permite și utilizarea strategiilor complexe, cum ar fi transportul intern pe mai multe nivele cu remorci.

 

Contactați-ne

Vreți să aflați mai multe? Contactați-ne pentru informații suplimentare.

Contactați

+40 372 220 956

Solicitați la: Sistemul MMS de control al transportului și al stivuitoarelor

Vă rugăm să completați formularul de mai jos. Vă vom contacta cât mai curând posibil.

Titlu*
Acest site este protejat de Friendly Captcha si respectá Politica de confidențialitate Friendly Captcha.

Avantajele dumneavoastră

  • Gestionarea fără chitanță a sarcinilor de transport și documentarea constantă a circuitului de materiale garantează un proces neîntrerupt
  • Mesajele simple pentru operator asigură îndeplinirea rapidă a sarcinilor
  • Utilizarea stivuitoarelor în funcție de tip precum și controlul activ al resurselor
  • Optimizarea rutelor și reducerea numărului de curse fără marfă și a timpilor de oprire
  • Înregistrarea și evaluarea sarcinilor (sarcini auxiliare ale operatorului) pentru a permite alocarea costurilor în funcție de utilizator
  • Adaptare automată la schimbările din depozit

Funcții

Sistem de control al stivuitorului cu învățare automată

Sistemul de control al stivuitorului cu învățare automată (SCS) înregistrează în permanență toate intervalele de deplasare a transporturilor dintre sursă și destinație, evaluează aceste intervale și folosește datele colectate pentru a optimiza transporturile viitoare. Dacă procesele și, implicit, rutele de deplasare din depozit se schimbă, sistemul se adaptează automat la noua situație. Opțiunea de optimizare a sistemului pentru distanțe scurte poate fi reglată manual pentru a permite „reglarea fină a controlului transportului”.

Preluarea și alocarea sarcinilor de transport

Sarcinile de transport (mutarea mărfurilor) sunt emise de către sistemul superior (de exemplu WMS, PPS) prin diferite interfețe. În plus, generatorul de transporturi oferă mai multe mijloace de a introduce sarcinile de transport manual (prin intermediul unui terminal fix sau mobil). Acest lucru se realizează printr-o interfață cu un design foarte intuitiv. Introducerile se pot realiza fie la standul central de control (fix), de exemplu, pentru transporturi urgente de aprovizionare cu materiale a liniei de producției sau pentru recuperarea produselor finite de la linia de producție sau prin intermediul terminalelor montate pe stivuitoare (mobile), precum și alte dispozitive mobile, de exemplu pentru recuperarea containerelor goale. Șabloanele standard și câmpurile de introducere reglabile individual permit generarea rapidă a comenzilor.

Operarea cu remorci și convoaie industriale

Generatorul de transporturi STILL simplifică generarea de sarcini de transport pentru diferite stații. La generarea sarcinilor de transport, este luat întotdeauna în considerare numărul de remorci libere și ocupate.

Expedierea transportului

Sistemul de expediere selectează transportatorii potriviți, în funcție de cerințele tehnice și organizatorice, pentru a asigura în permanență utilizarea optimă a resurselor disponibile. STILL MMS TCS ia în considerare stivuitorul, remorcile și caracteristicile echipamentului de încărcare pentru a optimiza alocarea sarcinilor de transport la stivuitoare. În plus, sunt luate în calcul rutele ciclice și modelele de tură pentru stivuitoare. Pentru depozitele VNA, STIL MMS TCS optimizează deplasarea stivuitoarelor prin cicluri duble, reducând numărul de schimbări ale culoarului, tipul de transport și prioritatea comenzii.