Prevenirea vibraţiilor

nu zdruncinat, doar atins?

STILL nu se preocupă de tema "vibraţii cauzate factorului uman" numai de la intrarea în vigoare a noi directive UE "Vibraţie" 2002/44/EG din 8 martie 2007 – în care se cere aplicarea unor principii legale mai stricte – . Prin vibraţii cauzate factorului uman – numite şi vibraţii la nivelul întregului organism uman – se înţelege acţiunea tuturor vibraţiilor mecanice asupra oamenilor, prin mijloace tehnice sau vehicule.

Măsuri preventive

Protejaţi cel mai mare capital de care dispuneţi - angajaţii.

Ca operator al lizelor menţionate, aveţi obligaţia, de la intrarea în vigoare a noii directive UE "Vibraţii" 2002/44/EG din 8 martie 2007 să efectuaţi măsurători corespunzătoare ale gradului de vibraţii, în condiţii reale de operare în timpul zilei şi să le evaluaţi. Ar trebui să acţionaţi rapid pentru sănătatea angajaţilor d-voastră.

Cabina şoferului STILL – confort care merită.

Cabina şoferului de pe stivuitoarele STILL are suspensii. Cabina este complet deconectată de cadru, vibraţiile fiind aproape în totalitate prevenite prin intermediul unor tampoane din cauciuc corespunzătoare. Vibraţiile mai intense, ca de ex. cele provocate de ridicarea greutăţii sau de operarea pe suprafeţe inegale, sunt diminuate prin intermediul scaunului şoferului cu setare pentru greutate individuală.

Măsuri preventive pentru diminuarea vibraţiilor asupra factorului uman

  • Stabiliţi dacă există suprafeţe inegale care pot fi evitate pe terenul pe care vă desfăşuraţi activitatea
  • Ajustaţi modul de operare şi viteza pentru operarea pe suprafaţa de funcţionare
  • Asiguraţi o instruire la intervale regulate a şoferilor
  • Asiguraţi o dispunere optimă scaunul înainte de fiecare operare
  • Aveţi în vedere asigurarea unei stări bune de funcţionare a scaunului
Gabelstapler_humanschwingungen
Vibraţii asupra factorului uman

Ceea ce provoacă vibraţii este în special ridicarea şi coborârea furcii, ridicarea/coborârea greutăţilor, mărirea vitezei şi încetinirea, vibraţii produse de motoarele cu ardere cât şi coborârea respectiv aşezarea pe scaun din/în vehicul. O generare a vibraţiilor are o foarte mare relevanţă în conexiune cu îmbolnăvirile: Operarea pe suprafeţe inegale cu şi fără sarcină. Chiar şi o înrăutăţire uşoară a suprafeţei de circulare poate duce cu uşurinţă la o dublare a solicitării prin vibraţii, şi mai mult, sarcina creşte proporţional cu viteza de mers.

Inegalităţile sunt transferate cadrului vehiculului prin roţi, de acolo cabinei şoferului şi astfel scaunului pe care stă acesta. De aceea ar trebui ca tocmai scaunul să fie ajustat în mod optim la greutatea şoferului, pentru a atenua vibraţiile. Numai astfel este posibil ca vibraţiile să fie absorbite efectiv şi ca şoferul să fie protejat efectiv împotriva îmbolnăvirii.

Concluzie: În afară de un stivuitor de la STILL cel mai efectiv mijloc pentru reducerea vibraţiilor este îmbunătăţirea caracterului suprafeţei de circulare.

Cum se produc vibraţiile?

STILL nu se preocupă de tema "vibraţie cauzată factorului uman" numai de la intrarea în vigoare a noi directive UE "Vibraţie" 2002/44/EG din 8 martie 2007 – în care se cere aplicarea unor principii legale mai stricte – . Prin vibraţie cauzată factorului uman – numită şi vibraţie la nivelul întregului organism uman – se înţelege acţiunea tuturor vibraţiilor mecanice asupra oamenilor prin mijloace tehnice de ajutor sau vehicule. Pe termen lung, acestea pot pune în pericol sănătatea angajaţilor. Şi exact acest lucru trebuie evitat.

Cei care sunt în special expuşi acestor vibraţii sunt operatorii stivuitoarelor frontale şi ai camioanelor cu braţ telescopic. STILL a realizat acest lucru de mai mulţi ani şi a decis deja de atunci directive interne, conform cărora inginerii trebuie să aibă grijă cu cea mai mare exactitate încă din prima fază de concepere a unui nou stivuitor, să diminueze vibraţiile provocate de vehicul cât de mult posibil. STILL a dezvoltat metode personale de verificare, pentru a testa la sânge de ex. noi tehnologii privind confortul. Iar reuşita ne dă dreptate: Printr-o cabina montata oscilant pe rama vehiculului se poate reduce in mod optim solicitarea oscilatiei pentru operator.