Istoric


Vă prezentăm istoria STILL, pentru a pune în lumină liniile de dezvoltare ale companiei noastre. Aceste linii de dezvoltare au ghidat STILL de la înființare până la poziția de lider al grupului de companii care oferă soluții intralogistice la nivel mondial.

 

Aici puteți descărca cartea "STILL – The History" în format pdf:

STILL - Istoria


Energie şi independenţă - 90 de ani STILL

De 90 de ani beneficiază clienţii noştri de fiabilitatea produselor şi de seriozitatea serviciilor noastre. Am început cu reparaţiile de motoare şi am continuat cu proiectarea generatoarelor mobile de curent, devenind astăzi un furnizor "full service" de soluţii intralogistice.

În domeniul intralogisticii oferim un concept complex de schimb de informaţii relevante între terminalele din sistem şi sistemele învecinate. Această soluţie globală asigură astfel o interconectare eficientă a tuturor componentelor intralogistice, inclusiv a elementului manpower.

STILL garantează prin calitatea şi rapiditatea serviciilor o înaltă fiabilitate a produselor sale. Produsele noastre sunt uşor de utilizat, ajutând la economisirea timpului. Pornind de la analiza locală a fluxului de materiale şi informaţii, putem oferi clienţilor noştri soluţii individualizate.

Ideile inventive şi inteligente de care dispunem ne ajută la respectarea obligaţiilor pe care le avem faţă de mediul înconjurător. Programul de eficientizare energetică "Blue-Q" permite de exemplu o economie de 10-20 %, fără a afecta randamentul utilajelor noastre.

Specialiştii noştri vă stau permanent la dispoziţie, relaţiile personale constituind baza oricărei afaceri de lungă durată.

În această cronică sunt sintetizate principalele evenimente din istoria companiei noastre.


2000: Înnoire – STILL este o marcă de elită

Dezvoltarea continuă din ultimii ani şi în consecinţă expansiunea către noi pieţe a fost un succes pe plan de afaceri, însă a generat de asemenea noi cerinţe. Fiind o companie globalizată, STILL a trebuit în repetate rânduri să înfrunte provocările pieţei globalizate. De aceea, STILL a decis să îşi înlăture slăbiciunile şi să întărească punctele forte pe care le are.

La cumpăna mileniului, STILL a demarat un program de investiţii în valoare de multe-milioane de Euro pentru a optimiza structurile de producţie din cadrul sediului din Hamburg şi pentru a îmbunătăţi mai mult sectorul de servicii care era oricum deja puternic. În paralel, STILL a sporit producţia internaţională şi capacităţile de vânzare prin preluarea unor firme ce desfăşurau activităţi corespunzătoare. Aceste activităţi au fost însoţite de programe interne de asigurare a calităţii, cât şi de dezvoltarea forţată a unor produse şi servicii cu un grad sporit de inovaţie. Au fost astfel fabricate noi vehicule, care impun noi standarde din punct de vedere economic, calitativ şi putere de operare.

IÎn plus, STILL a stabilit un concept de servicii, oferind clienţilor o gamă de posibilităţi individuale de configurare, încă nepalpabile până în acel moment - Plan Parteneriat.

Şi profilul extern al companiei a fost finisat odată cu înnoirea internă. STILL a devenit din ce în ce mai uşor de recunoscut ca o marcă de elită pe plan global, nu numai datorită unei game variate de vehicule, ci şi datorită unor servicii extrem de inovative şi soluţii pentru fluxul de materiale. Datorită schimbării de la operaţiile de producţie, la a fi furnizor de soluţii intralogistice complete, STILL a reuşit să ocupe o poziţie de top în controlul inteligent al proceselor intralogistice în Europa.

Cu toate schimbările, STILL şi-a păstrat principiile. Clienţii, furnizorii, personalul şi asociaţii se pot baza de aceea pe principiile şi valorile fundamentale după cum apar în filosofia companiei şi care încă sunt aplicate în cea de-a 9-a decadă a istoriei companiei. Astăzi, ca şi mâine, STILL se identifică cu următorul principiu de bază: "Dorim să reprezentăm un câştig pentru toţi cei cu care colaborăm."


1990: Prezent – intrarea pe piaţa din est

Începutul anilor nouăzeci s-a concentrat în cea mai mare parte pe intrarea pe piaţa din est. Separarea blocului Estic de până atunci, unificarea Germaniei şi formarea unor democraţii deschise spre reformă au dus la deschiderea unor noi pieţe de desfacere.

Încă de la început, STILL a ţintit închegarea unor relaţii de lungă durată, stabile şi de încredere cu clienţii şi partenerii din est. Această poziţie principală a fost unul dintre factorii cei mai importanţi pentru creşterea noastră pe piaţa vechilor state germane din est, lucru care ne-a adus şi poziţia de lider în cadrul acestor pieţe.

TPiatra de temelie pentru activarea pe piaţa din est, a fost, în 1990, înfiinţarea unui birou al companiei noastre în Leipzig. La scurt timp după aceea a urmat înfiinţarea societăţilor afiliate în Ungaria (1992), Cehia (1993) şi Polonia (1995). Între timp legăturile au ajuns până în Rusia. Piaţa estică s-a transformat într-un pilon sigur. Pentru STILL, viitorul a fost simplificat.

Cu o paletă de produse orientată spre necesităţile clienţilor şi partenerilor, care trece de la transpaleţi la domeniul tehnicii de depozitare, cu un total de 12 societăţi în străinătate şi o reţea de servicii cu acoperire mondială, STILL a devenit astăzi un concept ce defineşte încrederea şi calitatea.

STILL GmbH şi personalul de care dispune vor continua să urmeze calea pe care au plecat şi vor urma şi pe viitor deviza fondatorului Hans Still:

"Este sarcina noastră să ne ocupăm de rezolvarea problemelor individuale de transport. La dezvoltarea de noi tehnici de transport, scopul nostru este de a satisface astăzi necesităţile de mâine."


1980: Primul miliard – Sub semnul creşterii

S-a înregistrat, încă de la începutul anilor şaptezeci, o creştere impresionantă a cifrei de afaceri. În 1871, profitul era încă de 200 milioane Mărci Germane. La mijlocul anilor optzeci, acest profit crescuse aproape de trei ori, iar în 1989 trecuse de limita miliardului.

Succesul vânzărilor oglindite în sumele înregistrate ca profit au fost urmate de măsuri de raţionalizare, creşteri ale productivităţii şi investiţii semnificative pentru a oferi o temelie rezistentă prin care să se asigure creşterea rapidă.

Una dintre măsurile luate, a fost alipirea celor două centre de producţie din Hamburg. În 1980, STILL integra fabrica afiliată Jarrestrasse, care fusese înfiinţată cu zece ani în urmă în cartierul Hamburghez Barmbek, în fabrica principală din Berzeliusstraße.


1970: Dezvoltare – Cine oferă inovaţii, trebuie să le şi folosească.

În 1970, atunci când au fost introduse pe piaţă primele calculatoare IBM, nu se putea prevede cât de mare avea să devină însemnătatea tehnologiei computerizate pentru industrie şi afaceri. Însă noua tehnică oferea noi posibilităţi. Iar STILL, o companie care oferea ea însăşi soluţii inovatoare, era întotdeauna deschisă pentru tot ce reprezenta posibilităţi noi.

STILL a făcut uz de evoluţia tehnologică, ori de câte ori acest lucru părea să fie de folos. Astfel, în paralel cu calculatoarele, au fost puse în operare primele dispozitive complet automate. Şi în cazul programării timpului de lucru, STILL a fost compania care a încercat introducerea unor noi concepte: Prin introducerea intervalului flexibil de lucru, în anul 1972, STILL oferea angajaţilor săi mai multă libertate individuală de decizie şi le conferea astfel mai multă responsabilitate.

Însă STILL nu numai că folosea progresul, ci era şi compania care contribuia activ la dezvoltarea lui. Produsele inovative au ajutat la stabilirea de noi standarde în domeniul lizelor. Acest lucru a început încă cu puţin după decizia de a fabrica lize, odată cu suspensia elastică cu roţi independente şi nu a luat cu siguranţă sfârşit odată cu prima liză electrică hibrid pe plan mondial, din anul 1983 – Puterea de inovaţie a STILL a rămas activă până astăzi.

În anii şaptezeci, STILL prezenta un alt exemplu al puterii sale de inovaţie: "Motostivuitorul cu vedere clară" Cercetările de specialitate au arătat că această dezvoltare ducea la sporirea vizibilă a siguranţei şi manevrabilităţii stivuitoarelor cu furcă.

În 1973, STILL a fost preluată de către Linde.

Inginerii proiectanţi şi constructori ai STILL lucrează intensiv şi pentru găsirea unor soluţii inovatoare pentru protecţia mediului. Din 1974, emisiile de gaze de la motoarele cu ardere cu care funcţionau vehiculele a putut fi redusă de aşa manieră, încât s-au respectat cerinţele stricte ale aşa numitului "test californian" pe treisprezece nivele.

Niciodată STILL nu a considerat dezvoltarea ca reprezentând un scop personal. Ceea ce a stat întotdeauna în spatele dorinţei de dezvoltare a fost gradul de folosinţă prin prisma clienţilor. Acest principiu de bază a fost respectat, ducând astfel la creşterea continuă a companiei. În 1979, numărul angajaţilor crescuse la aprox. 2500.


1960: Schimbări - ca o pasăre phoenix din cenuşă

Focul izbucnit în hala de montaj (1961) a nimicit în câteva ore rezultatul muncii depuse timp de două luni. Din fericire, incendiul nu a făcut victime.

Din contră, furia flăcărilor părea a aprinde flăcări în ochii angajaţilor STILL. Producţia a putut fi reluată în scurt timp, în spaţii închiriate. Şi doar câţiva ani mai târziu, în locul unde focul lăsase în urmă turnuri înflăcărate, se afla deja o nouă hală de montaj. Focul stătea ca un simbol la începutul unei faze de modernizare şi schimbare.

În 1960 se luase deja decizia ca fabrica să fie modernizată şi modificată. Se planificase construcţia unor noi hale pentru finisarea vehiculelor şi pentru construcţia de instalaţii de comutare. În plus, trebuia să fie construită o nouă clădire cu birouri şi o staţie centrală de încălzire şi alimentare cu energie electrică. În 1964 deja, aceste două proiecte de construcţii erau deja finalizate, astfel încât STILL a păşit înspre cea de-a doua jumătate a anilor şaizeci mai puternică şi cu mai multă putere de operare decât s-ar fi aşteptat după incendiul de la începutul acelui deceniu. Modificările constructive au dus la conferirea unei înfăţişări mai moderne companiei STILL.

Şi sigla cu care compania STILL se făcea remarcată public s-a modificat în mod corespunzător. Până în 1968, numele era caracterizat prin prezenţa literei "S", care simboliza un fulger. Această idee a fost a fondatorului firmei, şi făcea referire la punctul anterior de producţie, "utilaje electrice". Această ramură de producţie a fost însă complet înlocuită începând cu 1969, de producţia de vehicule. Prima corelare a siglei companiei cu programul modificat de fabricare a fost realizată prin fuziunea cu fabrica de maşini Esslingen.

Cu această fuziune a luat naştere o nouă siglă, care a fost menţinută pe o perioadă de opt ani, şi care nu mai conţinea nici un "simbol electric", "SE Fahrzeugwerke GmbH" Sigla definitivă a companiei, cu care aceasta este asociată până astăzi, a fost proiectată în anul 1976: STILL GmbH.


1950: Pieţele mondiale – Calitatea nu are limite.

Toată Germania lucra cu entuziasm pentru a crea mirajul economic şi oferea deja la începutul anilor cincizeci iarăşi produse de cea mai bună calitate întregii lumi înmărmurite. În această perioadă termenul "Made in Germany" îşi recâştigă din nou reputaţia. Şi STILL făcea parte din companiile ale căror produse erau privite cu interes în străinătate. Pasul spre pieţele de export a fost făcut mai ales prin intermediul noului vehicul fabricat. Forţele britanice au fost primele de la care STILL a avut o comandă foarte mare. În 1950, acestea comandă 60 electrovehicule EWL 1500.

Afacerile desfăşurate în străinătate făceau parte din tradiţia STILL. În 1924, la numai 4 ani de la înfiinţare, STILL era reprezentată deja la târgul cu expoziţie din Leipzig, prezentând staţiile de iluminare şi electromotoarele produse. La acea vreme, reţelele de electricitate erau încă foarte firave, acesta fiind motivul pentru care plantaţiile retrase din ţările tropicale necesitau instalaţii proprii de generare a curentului. STILL efectua livrări în toate colţurile lumii..

Scopul de a intra pe pieţele mondiale a rămas până astăzi un punct important pe care compania îl are în vedere. În anul 1951, STILL se prezenta în Danemarca, ţara vecină, la târgul din Copenhaga şi poate că şi de aceea a fost privită de către public ca reprezentând o companie cu deschidere mondială. În orice caz, presa din Hamburg a denumit în acelaşi an un pictorial cu titlul "STILL peste tot în lume"..

Comenzile venite din partea căilor ferate Germane s-au dovedit a fi benefice pentru exporturi. Compania de căi ferate Germnă a fost prima care a folosit electromaşinile şi stivuitoarele STILL (1949) prin aceasta întărind decizia altor companii de căi ferate de a procura de asemenea noile utilaje STILL. Compania de căi ferate Italiană a fost prima care a deschis drumul spre STILL în 1954, acesteia urmându-i Companiile de căi ferate ale ţărilor Benelux şi printre altele, în 1959 s-a primit o comandă de la Compania de căi ferate Japoneză. Comenzile mari pentru export înseamnă două lucruri pentru STILL: Pe de o parte recăpătarea forţei şi creştere după perioada grea din timpul anilor patruzeci. Iar de pe altă parte faptul că odată cu noua ramură de fabricare "vehicule" se pornise pe o direcţie ce privea cu încredere spre viitor. În 1954, acest domeniu depăşise deja secţia împământenită ce se ocupa cu producţia de electromaşini.


1940: Timpuri zdruncinate

Produsele STILL încep să se mişte

Prima jumătate a anilor patruzeci a fost marcată de al doilea război mondial. În Germania nu a existat nimeni care să fi rămas neafectat după aceste vremuri.

Compania STILL producea în continuare instalaţii de generare a curentului. Capacitatea de producţie a fost extinsă constant. La începutul anului 1945, forţa de muncă STILL crescuse la aproape 1500 de angajaţi, iar producţia aproape că se triplase. După colapsul de după război, reconstrucţia a început cu o forţă de muncă scăzută la nici 500 de angajaţi.

Aproximativ o jumătate din zona de producţie era ruinată şi STILL a trebuit să îşi ţină capul peste apă la reparaţia electromotoarelor şi transformatoarelor. În iulie '45, a început însă deja producţia noilor produse. A fost adusă la viaţă o grupă de construcţii "vehicule" cu două persoane, iar anul ce a urmat prezenta deja "liză electrică EK 2000". Acest vehicul de transport acţionat electric cu capacitate de încărcare de 2 tone a adus o schimbare principală în producţia STILL. De acum s-a pus accent deosebit pe mobilitate la fabricarea "camioanelor industriale". (În 1969 s-a renunţat complet la fabricarea maşinilor electrice.)

Odată cu "EK 2000" au fost puse deja în aplicare noi idei. Noul tip cu suspensie cu roţi individuale şi bare de direcţie a fost patentat în 1948 şi 1952. În 1947 EK 2000 a cunoscut un nou client, Compania de căi ferate Germane.

Transformarea a devenit vizibil mai dinamică odată cu inovaţiile: Un tractor pe trei roţi, aşa numitul "Muli-Mobil" a fost dezvoltată (1948), şi numai un an mai târziu se sărbătorea producţia celui de-al 100-lea Muli-Mobil. În acelaşi an (1949) a urmat următoare înnoire: Primul transpalet cu furcă al STILL EGS 1000.

Însă nu numai produsele STILL sunt mobile, ci şi serviciile pe care îl oferă. La sfârşitul anilor patruzeci, STILL a început să utilizeze propriile vehicule pentru relaţii cu clienţii. Primul, un autobuz VW a fost conceput în anul 1947. Între timp, flota de vehicule pentru service din Germania, a crescut la 750 de vehicule. La nivel mondial, deţinem un număr de peste 1000.


1930: Oameni şi utilaje

Oamenii sunt cei care fac o companie să fie puternică.

Şi anii treizeci au fost influenţaţi de transformările economice. Instalaţiile de generare a curentului ale firmei STILL îşi făcuseră un nume. Prima instalaţie, staţia de iluminare Matador, avea o capacitate de numai 0,5kW. Între timp, aceasta a fost transformată într-o serie de instalaţii, cu o capacitate de până la 1,5kW.

În anul 1933, au fost proiectate generatoare de până la 10kW. Această dezvoltare însă nu a fost suficientă. În următorul an au fost procesate primele unităţi mobile. Din 1935 acestea au devenit o caracteristică permanentă a programului de vânzări.

STILL a dezvoltat maşini de înaltă calitate, îndeplinind astfel nevoile clienţilor. Însă acesta nu a fost singurul motiv pentru creşterea continuă. Tot atât de importantă era (şi este încă) prezenţa muncitorilor săi, energiei şi multitudinea de idei.

Hans Still, fondatorul firmei era conştient de acest lucru. Pentru acesta, angajaţii nu reprezentau numai factori de protecţie, ci erau şi creatori ai succesului companiei.

În conformitate cu acest mod de a privi lucrurile, a devenit tradiţie ca angajaţii să fie protejaţi, cât şi să li se urmărească interesele. În 1934 în cadrul companiei erau deja organizate primele excursii şi se sărbătorea Crăciunul. Alte inovaţii din următorii ani: În 1935 au fost premiate pentru prima dată sugestiile pentru îmbunătăţiri venite de la angajaţi. În plus, s-a înfiinţat un serviciu medical pentru angajaţi şi a fost pus la dispoziţie un medic de medicina muncii. Trei ani mai târziu, au fost formate primele grupuri sportive ale companiei, acestea rămânând până astăzi o parte populară din activităţile companiei.

Şi pe parcursul următorilor trei ani, a fost evident că angajaţii mulţumiţi erau baza succesului în afaceri pentru compania STILL. Hans Still însuşi a înfiinţat în 1940 "Nothilfe Hans Still e.V.", care distribuia în mod regulat sume mari de bani angajaţilor şi urmând tradiţia acesteia, se plăteşte şi astăzi o pensie de către companie. În 1941 a urmat înfiinţarea unei biblioteci cu cărţi de specialitate şi din 1943 s-au construit locuinţe proprii.

Un alt punct important al promovării angajaţilor îl reprezintă instruirea practicanţilor. Cu propriile centre de instruire, STILL punea bazele unui nivel ridicat de instruire a forţei de muncă.


1920: Perioada de fondare

La 1 februarie 1920, un tânăr devenea independent, înfiinţându-şi în Spaldingstrasse, Hamburg, o mică firmă de reparaţii pentru electromotoare. Hans Still era un tânăr de 22 de ani, plin de energie. Trebuia ca totul să se desfăşoare cu repeziciune – mai ales pentru clienţii săi.

Oferea "ajutor rapid", încredere şi calitate. Succesul nu s-a lăsat mult aşteptat. Lucrurile se mişcau cu o repeziciune uluitoare, afacerea crescând văzând cu ochii. Deja din 1920, pe lângă repararea electromotoarelor, erau fabricate şi produse proprii. Staţia de iluminat "Matador" a fost primul produs propriu, iar în curând aveau să fie produse mici generatoare portabile de curent (1924).

În plus, gama de produse disponibile a fost completată de o gamă comercială de generatoare. Rata de creştere a micii companii poate fi observată cu uşurinţă prin intermediul numărului crescând de angajaţi. Hans Still avea la început numai doi angajaţi, un legător şi un montor. Aceşti trei pioneri aveau nevoie de întăriri. În fiecare an erau angajate mai multe persoane. Deja în 1924, forţa de muncă crescuse la 20 de angajaţi. În 1937 erau deja peste 500, iar numai doi ani mai târziu, numărul de angajaţi trecuse de 1000. Astăzi, STILL are peste 6.000 de angajaţi.

Nu a durat mult, până când spaţiile în care se desfăşura activitatea au devenit neîncăpătoare. Din acest motiv, în 1927 STILL se mută în apropiere, pe strada Wendenstraße. Însă nici acolo nu au putut rămâne prea mult timp. Afacerea continua să se dezvolte şi în curând se ajunsese iarăşi la lipsă de spaţiu. Hans Still a trebuit să caute un nou sediu, care să ofere destul spaţiu pentru extinderile viitoare. L-a găsit în 1932: terenul dintre Liebigstraße şi strada paralelă acesteia, Berzeliusstraße în cartierul Hamburghez Billbrook. Sediul Hamburghez se află şi astăzi acolo.

Până la moartea sa tragică, în 1952 (a decedat în urma unui accident de maşină împreună cu soţia sa), Hans Still a dezvoltat istoria companiei. Acesta a lăsat companiei principiile sale de bază, pe care le îmbrăcase la un moment dat în următoarele cuvinte: "Standardele pe care se bazează munca, fiabilitatea economică a produselor, fabricarea meticuloasă şi acoperirea totală a necesităţilor de service reprezintă baza solidă a calităţii STILL."

STILL se ghidează după aceste principii.