Imprima

Centrala STILL

STILL Material Handling Romania SRL

Str. Virginia, nr. 2
Com. Dragomiresti Vale
Sat. Dragomiresti Deal
RO-077096 Judet Ilfov

VAT Number: RO23621570
Registration number: J52/865/16.10.2008

Notificare în conformitate cu Regulamentul privind soluţionarea online a litigiilor:

Conform legislaţiei în vigoare, STILL Material Handling Romania SRL este obligată să consilieze consumatorii cu privire la existenţa Platformei europene online de soluţionare a litigiilor, care poate fi utilizată pentru soluţionarea litigiilor fără necesitatea implicării unei instanţe judecătorești. Comisia UE este responsabilă de înfiinţarea platformei. Platforma europeană de soluţionare a litigiilor online poate fi găsită la adresa: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Cu toate acestea, vă atragem atenţia asupra faptului că STILL Material Handling Romania SRL nu este nici pregătită, nici obligată să participe la procedurile de soluţionare a litigiilor în faţa unei agenţii de protecţie a consumatorilor.139123 139124 Cu toate acestea, utilizatorii noștri au următoarele opţiuni de contactare: prin telefon la +49 (1804 ) 7 84 55 33 sau prin intermediul formularului de contact.

STILL Material Handling Romania SRL | Termenii de service


Drepturi de autor

Site-ul web al STILL Material Handling Romania SRL include ilustraţii, fotografii, grafică, logo-uri, videoclipuri, filme, fișiere audio și text. Acestea sunt proprietatea STILL Material Handling Romania SRL, Berzeliusstrasse 10, D-22113 Hamburg și sunt protejate în conformitate cu prevederile legii privind dreptul de autor, dreptul mărcilor, dreptul de proiectare și dreptul de proprietate intelectuală în conformitate cu legea din Germania și legea internaţională.

STILL Material Handling Romania SRL permite fără consimţământ vizionarea și descărcarea tuturor informaţiilor de pe site-urile sale numai pentru uz personal, precum și pentru alte scopuri necomerciale, cu condiţia ca, conţinutul să nu fie modificat. Multiplicarea pentru vânzare sau pentru orice altă utilizare comercială nu este permisă.

Descărcarea

În cazul în care conţinutul sau programele sunt puse la dispoziţia utilizatorului pentru a fi descărcate, acest lucru se efectuează sub rezerva restricţiei că există răspundere doar pentru absenţa proprietăţilor garantate, încălcarea culpabilă a obligaţiilor primare, încălcarea intenţionată sau neglijenţa extremă a altor obligaţii și în cazul unui prejudiciu culpabil pentru sănătate.

Garanţia

Informaţiile furnizate pe site-urile noastre au fost elaborate și verificate cu cea mai mare atenţie. Cu toate acestea, STILL Material Handling Romania SRL nu își asumă nicio garanţie pentru integritatea, corectitudinea, subiectul tratat sau caracterul adecvat pentru scopuri specifice. Utilizatorul își va suma riscul pentru utilizarea conţinutului furnizat pe site. STILL Material Handling Romania SRL nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune suferite de utilizator în urma acestui lucru, în special daune privind datele, hardware sau software.

Mărci comerciale

Toate mărcile comerciale utilizate pe site-urile web ale STILL Material Handling Romania SRL sunt înregistrate pentru STILL Material Handling Romania SRL. Părţilor terţe le este interzis să utilizeze toate mărcile comerciale și logo-urile noastre.

Declinarea responsabilităţii pentru referinţe externe și link-uri

Site-urile web ale STILL Material Handling Romania SRL conţin link-uri către site-uri terţe ("link-uri externe"). Pentru aceste site-uri web sunt răspunzători operatorii respectivi. STILL Material Handling Romania SRL a verificat conţinutul extern pentru a constata dacă legea a fost încălcată atunci când a fost creat primul link. În acel moment, nu s-au constatat încălcări ale legii. STILL Material Handling Romania SRL nu are nicio influenţă privind designul actual sau viitor, nici asupra conţinutului site-urilor conectate. Setarea link-urilor externe nu înseamnă că STILL Material Handling Romania SRL își asumă responsabilitatea asupra conţinutului de la baza referinţei sau link-ului. Controlul constant al link-urilor externe nu este previzibil în mod rezonabil de către STILL Material Handling Romania SRL fără indicaţii tangibile privind încălcările legii. Cu toate acestea, în cazul în care se constată încălcări ale legii, astfel de link-uri externe vor fi eliminate imediat.

Data ultimei actualizări: Noiembrie 2020

Vă rugăm să citiţi și politica noastră de confidenţialitate