12.12.2022

STILL s-a clasat pe primul loc în domeniile "responsabilitate față de mediu" și "munca și drepturile omului”

Aur pentru STILL de la EcoVadis

Hamburg, 08 decembrie 2022 - Prestigioasa platformă de evaluare EcoVadis a acordat din nou companiei de intralogistică STILL din Hamburg certificatul de aur pentru sustenabilitate. În special în domeniile de evaluare "gestionarea mediului" și "munca și drepturile omului", STILL se remarcă în mod clar printre companiile germane de referință.

STILL este evaluată în mod regulat de către renumita agenție de evaluare EcoVadis de mai bine de zece ani. După ce a obținut deja rezultate foarte bune în trecut, STILL va primi din nou certificatul de aur pentru sustenabilitate în 2022. Compania a înregistrat progrese deosebit de importante în ceea ce privește implementarea strategică a "managementului de mediu" și a "muncii și drepturilor omului" și a obținut o creștere de 10 puncte de evaluare, în fiecare caz, în comparație cu propriul rezultat din anul precedent. Ca urmare, STILL a obținut de peste două ori mai multe puncte de evaluare în aceste categorii decât media tuturor companiilor evaluate de EcoVadis.

Sistemele inovatoare de management asigură standarde ecologice și sociale


În centrul evaluării pozitive se află sistemele de management introduse, care urmăresc în mod fiabil implementarea consecventă a valorilor și a liniei directoare ale companiei - făcându-le măsurabile și documentându-le în mod transparent. Acestea sunt evaluate de EcoVadis ca fiind deosebit de inovatoare și sofisticate. "În ultimul an, am făcut alți pași importanți pentru a ne dezvolta în mod durabil pe noi înșine și procesele noastre corporative referitor la problemele importante ale viitorului, cum ar fi gestionarea mediului și condițiile de muncă", explică Frank Müller, Senior Vice President STILL Brand Management. "În acest caz, accentul se pune pe abordarea strategică și pe evaluarea și optimizarea continuă a proceselor. Faptul că acest lucru a avut succes și a fost apreciat în acest mod este o mare confirmare a muncii noastre și o mare motivație pentru a continua pe această cale în mod consecvent și cu multă convingere."

Ciclul de teorie, practică, evaluare și optimizare

Exemplul managementului integrat al mediului ilustrează în mod clar abordarea sistematică a STILL: Politica "Sănătate, siguranță și standarde de mediu" stipulează reducerea emisiilor la nivelul întregii companii, în conformitate cu legislația națională. Pentru a realiza acest lucru, STILL a implementat anul trecut numeroase măsuri, cum ar fi conversia în curs de desfășurare la iluminatul cu LED-uri în anumite zone și optimizarea controlului rețelei de încălzire urbană. Implementarea consecventă și rezultatele care au urmat au fost evaluate în permanență și documentate oficial, fiind identificat un potențial suplimentar de optimizare - pentru măsuri ulterioare în anul următor. În acest fel, compania se asigură, pe de o parte, că liniile directoare sunt puse efectiv în practică, iar pe de altă parte, că măsurile implementate sunt verificate pentru a le asigura succesul și că se fac ajustări, dacă este necesar.

Acțiunea responsabilă ca bază pentru succesul antreprenorial


Acțiunea economică în armonie cu standardele ecologice, etice și sociale se află din ce în ce mai mult în centrul responsabilității întreprinderilor și devine din ce în ce mai mult o etichetă de calitate pentru companii și, prin urmare, și un factor de diferențiere relevant în competiția globală pentru clienți, comenzi și angajați. Aceasta include transparență maximă pe întregul lanț valoric, utilizarea responsabilă a resurselor, de la producție până la eliminare, precum și asigurarea și promovarea unor standarde sociale și de siguranță ridicate în rândul furnizorilor și partenerilor. La STILL, aceste standarde sunt ferm ancorate în declarația de misiune a companiei și sunt monitorizate și dezvoltate în permanență. "Utilizarea atentă a resurselor și interacțiunea respectuoasă cu ceilalți sunt condiții prealabile esențiale pentru un viitor de succes și sigur. În calitate de companie, ne place să dăm un bun exemplu, punându-ne în mod constant sub semnul întrebării pe noi înșine și procesele noastre, dezvoltându-le în continuare și identificând noi posibilități de optimizare", explică Frank Müller. Revizuirea periodică a standardelor de CSR (Corpoarate Social Responsibility) de către agenția independentă de rating EcoVadis este o componentă importantă a acestei strategii.

Despre EcoVadis


Agenția independentă de rating EcoVadis și-a propus să sprijine practicile sociale și de mediu ale companiilor. În acest sens, agenția urmează cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite. De la înființarea companiei în 2007, peste 20.000 de companii de renume au apelat la expertiza EcoVadis pentru a reduce riscurile, a promova inovația și a crea încrederea și transparența între partenerii de afaceri. În prezent, furnizorii din 95 de țări sunt evaluați în funcție de peste 150 de categorii de achiziții și 21 de criterii CSR. Evaluarea este realizată de experții în CSR ai EcoVadis, care evaluează răspunsurile companiilor într-un sondaj în conformitate cu standardele internaționale, de exemplu, Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 și principiile Global Compact. Sondajul este conceput special pentru țările în care își desfășoară activitatea companiile - ținând cont de sectorul și de dimensiunea companiei. În plus, evaluarea se bazează pe documentele de însoțire și pe informațiile furnizate de organismele publice și de acționari (ONG-uri, sindicate, presă).