Blue-Q = IQ

Pilotul automat inteligent pentru economie şi responsabilitate a mediului.

Încă un semn pentru constanta promovare a ideilor efi ciente şi inovative şi realizarea acestora este Blue-Q al fi rmei STILL.


Cum funcţionează Blue-Q?

Modulul reprezentativ pentru efi cienţă Blue-Q se activează prin acţionarea unui buton. Printr-o optimizare inteligentă a liniilor de cunoaştere ale motorului energia va fi economisită acolo unde procesul de lucru nu va fi afectat.

Care este folosul pe care îl aduce Blue-Q?

Este posibilă atingerea unui consum energetic cu până la 10 - 20 % mai mic, în funcţie de profi lul separat şi dotarea vehiculului. Aceasta înseamnă, la un stivuitor electric cu capacitate portantă de 1,6 t, o economisire de 2500 € în 5 ani, la exploatare în trei schimburi. Nu sunt incluse restul de efecte de reducere a cheltuielilor prin uzare redusă, durată de viaţă prelungită a unei baterii şi timp de exploatare îmbunătăţit per încărcare. Prin aceasta sunt reduse şi emisiile de CO2 la generarea de curent electric - acolo unde este consumată mai puţină energie, trebuie şi generat mai puţin.

Dar Blue-Q nu infl uenţează numai comportamentul la mers ci şi oprirea inteligentă a consumatorilor electrici. Exact aceşti consumatori auxiliari consumă, în funcţie de operare şi dotări, până la 35 % din consumul total (stivuitor electric).